Včelařská stanice Jabloňany

Oblastní chov Jabloňany:

Včelařská stanice Jabloňany

Jabloňany
679 01 Skalice nad Svitavou

web: www.vcelari.info,
email: r.gruna@seznam.cz

tel. kontakt: +420 737 528 679 (př. Grúna) 

 

Z důvodu garance zachování plemenářské tradice v odchovu neoplozených, oplozených a inseminovaných matek i empiricky prokázaného vysokého plemenářského standardu došlo dnem 1. 1. 2010 k propojení svazového střediska Včelařská stanice Jabloňany a firmy Včelpo, spol. s r.o., jejíž stoprocentním vlastníkem je ČSV, o.s. Obě tato zařízení prokazatelně vykazují odborný růst, který udržují svým kvalitativním standardem jak v chovu a produkci matek, tak ve zpracování a následném prodeji medu a jiných včelích produktů.

Spojením obou subjektů vzniká pro chovatele včel významný a zajímavý obchodní partner, který dokáže nabídnout přátelům včelařům kvalitní včelí matky a zároveň vykoupit všechny včelí surovinové přebytky za na tuzemském trhu špičkovou cenu.

Včelařská stanice Jabloňany. je úzce specializované pracoviště, zaměřené zejména na plemenářskou práci v chovu včel a na odchov včelích matek. Stanice je oblastním chovem. Byla založena a do provozu uvedena 1. března. 1972, v období začátků organizovaného zavádění a rozšiřování kraňské včely alpského typu v tehdejší ČSSR. Hlavním cílem plemenářského programu bylo nahrazení bastardizované „zemské včely“ včelou kraňskou. Náročný plemenářský program vyžadoval zvládnutí řady problémů, z nichž některé jsou nedořešeny dosud – např. velkovýrobní technologie odchovu matek, udržování a zušlechťování čistokrevného materiálu a mnoho dalších.

Při přijetí nového plemenářského programu meziliniové hybridizace kraňské včely v roce 1979 byla již stanice uznávaným, dobře vybaveným a konsolidovaným pracovištěm, schopným řešit i ty nejnáročnější plemenářské úkoly.

Dnes obhospodařujeme cca 230 včelstev. Část včelstev slouží jako chovná, plemenná, trubčí a manipulační. Jejich počty nejsou přesně stanoveny, protože se různě upravují dle potřeby a klimatických podmínek v aktuálním roce. V průměru se ale jedná asi o 80 – 100 včelstev. U nich provádíme podle platného chovatelského řádu a metodik hodnocení matek z hlediska mírnosti včelstev, jejich sezení na plástech, medného výnos, čistícího pudu a obecně odolnosti vůči nemocem a další vlastnosti podstatné pro chov včel v extra i intravilánu.

Zbývajících 130 – 150 včelstev jsou včelstva provozní. Jsou umístěna v lokalitách s relativně dobrými snůškových podmínkami včelnicovým způsobem. Mimo své produkční funkce slouží k hodnocení plemenných matek na základě hodnocení jejich dcer.

Zvláštní skupinou kmenových včelstev jsou včelstva s imbredními matkami, která slouží k udržování rodových linií. Jsou ošetřována tak, aby jejich matky vydržely co nejdéle. Samozřejmě, že i u těchto skupin provádíme příslušný výběr..

Vlastní plemenářskou práci ve Včelařské stanici Jabloňany, Včelpo spol. s r.o. provádíme podle metodik uznaného šlechtitelského sdružení pro včelu kraňskou:

  • dlouhodobé udržování vybraných rodových linií
  • kontinuální vyhledávání nejvhodnějších kombinací těchto linií
  • sledování vitality všech linií a následnou jejich optimalizaci.

Vlastní odchov inseminovaných matek začíná odchovem plemenných trubců. Odchov provádíme tak, aby byla zajištěna genetická čistota použitých trubců. Nezbytnou samozřejmostí je termínovaný odchov dostatečného množství kvalitních trubců, což je při inseminaci většího počtu matek jeden z nezávažnějších problémů.

Díky nadšeným a obětavým zakladatelům a odborným pracovníkům, kteří byli spoluautory jedné z verzí velkokapacitního inseminačního přístroje, byla zvládnuta inseminace již v počátku činnosti stanice. Úspěch při inseminaci závisí ve velké míře na precizním zvládnutí všech prací, zkušenostech a dokonalé organizace práce. Za téměř 40 let existence naší stanice bylo odchováno již několik desítek tisíc matek, včetně inseminovaných a výběrových, jejichž kvalita je hodnocena včelařskou veřejnosti velice příznivě.

Dovoluji si vyjádřit přesvědčení, že i v nové organizační struktuře navážeme na to nejlepší z tradic jabloňanské stanice. Současně ale vyjádřit i přesvědčení, že do činnosti a hospodaření nově vzniklého subjektu přineseme takové nové prvky, které v praxi stanice nebyly dosud aplikovány a využity. A to vše ve prospěch nejen naší společnosti, ale zejména ve prospěch ČSV, o.s. a všech včelařů, členů tohoto sdružení.

 

 

 

Speciální nabídka

© 2020 Všechny práva vyhrazena, Příroda, včely a člověk, o.p.s., Obora 108, 679 01 Obora, Vytvořilo FEO