Bioprodukty

Certifikace BIO produktů ekologického zemědělství ve společnosti Příroda, včely a člověk, o.p.s.

Společnost Příroda, včely a člověk se chce stát  producentem produktů ekologického zemědělství s cerifikací společností ABCERT Gmbh, Pastrnkova 45, Brno. Certifikace BIO produktů se vztahuje na výkup, zpracování a prodej včelích BIOproduktů : Biovýrobky jsou vysoce kvalitní, čistě přírodní a přísně kontrolované produkty z ekologického zemědělství a jsou označeny chráněnou značkou BIO. Produkty ekologického zemědělství se symbolem BIO je pro spotřebitele zárukou, že při jejich výrobě nebylo použito umělých hnojiv, pesticidů, geneticky modifikovaných organismů ani jiných stimulátorů, hormonálních látek či jiných chemických látek uměle vylepšující barvu, vůni či chuť potravin.

 • BIO med Příroda, včely a člověk, o.p.s.
 • BIO včelí vosk Příroda, včely a člověk, o.p.s.
 • BIO voskové mezistěny
 • BIO včelí pyl
 • BIO včelí mateří kašička
 • BIO včelí propolis

BIO med Příroda, včely a člověk, o.p.s.

Vzácné kvalitní přírodní sladidlo v bio kvalitě pro posilnění organismu s léčivými účinky bez reziduí, antibiotik, syntetických a chemických látek. Tento med splňuje nejnáročnější hygienické, bezpečnostní a legislativní požadavky na výrobu medu, které jsou dány směrnicí EU.

BIO včelí vosk Příroda, včely a člověk, o.p.s.

Nejčistší forma včelího vosku, který se používá v kosmetice, zdravotnictví, v potravinářském průmyslu a k výrobě BIO voskových mezistěn Příroda, včely a člověk, o.p.s. ke stavbě plástů k uskladnění a zpracování nektaru v Bio med.

 • BIO včelí pyl
 • BIO včelí mateří kašička
 • BIO včelí propolis

Produkty včel, které jsou chovány podle přísných pravidel dle zákona č. 242/2000 Sb. O ekologickém zemědělství. Tyto včelí produkty jsou zpracovávány v nativním stavu a superčisté dále používány ve farmacii, lékařství, kosmetice a potravinářství.

Biopotraviny všeobecně

Kdykoli koupíte potravinu se značkou BIO, podporujete:

 • Své vlastní zdraví
 • Ekofarmáře, kteří pečují o životní prostředí
 • Rozvoj produkce kvalitních, bezpečných a zdravých potravin v ČR
 • Sociální stabilitu venkova a prosperující venkov

Ekologické zemědělství nabízí řešení řady problémů, ať už zdravotních, ekologických nebo sociálních. V systému ekologického zemědělství je zakázáno používat škodlivé chemikálie ani jiné nepřirozené postupy s negativním dopadem na lidské zdraví a na přírodu.

JE ZNAČKA BIO OPRAVDU DŮVĚRYHODNÁ?

Zemědělci a výrobci, kteří chtějí uvádět na trh biopotraviny se musí řídit přísnými pravidly dle zákona zákona č. 242/2000 Sb. O ekologickém zemědělství. Státní dozor nad prací Certifikačních orgánů vykonává Ministerstvo zemědělství ČR. Nejméně jednou za rok je každý ekologický podnik zkontrolován, zda dodržuje všechny závazné zákonné směrnice při výrobě a zpracování. Prohřešky se postihují podle míry závažnosti výstrahou, pokutou či vyloučením podniku. Více informací o systému kontrolu bioproduktůwww.abcert.cz.

Pokud jde o bioprodukty jsou v zákoně přesně stanoveny postupy, které jsou zakázány jak při pěstování, tak při výrobě. V zákoně o ekologickém zemědělství najdete, že ekofarmáři jsou povinni zachovávat mokřady, remízky a jiné prvky ekologické stability v krajině, že nesmí použít syntetické postřiky a hnojiva, umělá barviva a ochucovadla, že při chovu zvířat nesmí preventivně podávat antibiotika či hormonální stimulátory růstu (jak je to běžné u konvenčního chovu), nesmí upalovat zobáky ani používat klecové chovy zvířat. V zákoně i zjistíte, co obnáší ekologický chov včel či ryb a jak je zajištěna kontrola bioproduktů. Celý Zákon o ekologickém zemědělství zavazuje ekologické farmáře a producenty ke zvyšování přírodní úrodnosti půdy, k péči o krajinu a k šetrné výrobě čistě přírodních biopotravin. Více informací o ekofarmářích včetně znění Zákona se dozvíte na webových stránkách Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO www.pro-bio.cz.

Speciální nabídka

© 2020 Všechny práva vyhrazena, Příroda, včely a člověk, o.p.s., Obora 108, 679 01 Obora, Vytvořilo FEO